YASHIA 雅西卡旁轴相机 S型

  • 品牌:YASHIA雅西卡
  • 颜色分类:黑色

 

雅西卡- S  135 旁轴相机  白色版

成色见图 较新净

很少见的机型

45mmf1.8大光圈标头

取景窗明亮 黄斑合焦清晰

 光圈调节清脆 开合正常  

 光圈先决的电子镜间快门响应灵敏(自带硒光电管供电         不需电池)

卷收片功能正常

镜片通透无霉无划 

片仓洁净 

 

配国产镜头盖

热门信息